Ceny pozáručního servisu

 

 

Cena opravy relaxaního systému v pípad, e je nutná oprava na díln:

U zákazníka je provedena diagnostika zaízení, po zjitní závady technikem je zákazníkovi navren postup opravy a cena za opravu zaízení. Pokud zákazník s postupem souhlasí, je zahájena oprava zaízení (objednání potebnch dílu vrobce) a je provedena oprava / servis zaízení.

 

 

Cena diagnostiky bez následné opravy zaízení:

Zákazník hradí:
Dopravu k zákazníkovi a zp
t do firmy a diagnostiku zaízení.

 

 

Dopravné, cestovné a diagnostika:

Dopravné (dodávka)                 dle auktuálního ceníku

Práce technika                          590 Kč/h

Cestovné                                   295 Kč/h

Diagnostika zaízení                  800 Kč

 


 Copyright © 2017 Anavia. Všechna práva vyhrazena.